Wodociągi i Kanalizacja w Gminie Białogard

Wodociągi i Kanalizacja
Wodociągi i Kanalizacja

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Ceny wody i ścieków w gminie Białogard, jak i innych gminach w regionie są jednymi z najwyższych w województwie, a także w Polsce. To efekt gigantycznej inwestycji Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, której celem była rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie kilkunastu gmin zrzeszonych w związku.

Według statystyk prowadzonych przez GUS 94,2% mieszkań znajdujących się na terenie gminy wyposażonych jest w wodociąg, a łazienkę posiada 83,6% mieszkań. Niedostateczny rozwój sieci kanalizacyjnej stanowi ogromne zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych (według danych Urzędu Gminy ok. 73% ludności korzysta z sieci kanalizacyjnej). Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, tak zwanych szambach, często nieszczelnych, co, jak wykazuje praktyka, jest nagminne, a wylewanie ścieków w przypadkowe miejsca staje niepisaną regułą.

Średni stopień skanalizowania zagraża rozwojowi gminy wpływając negatywnie na jakość życia mieszkańców oraz utrudnia rozwój gospodarczy gminy. W celu poprawy sytuacji niezbędna jest budowa nowych sieci kanalizacyjnych obsługujących kolejne miejscowości. Gospodarka ściekowa na terenie gminy obejmuje głównie zakres zagospodarowania ścieków komunalnych. Stopień skanalizowania gminy kształtuje się na poziomie 55%, tym samym jest niższy od stopnia zwodociągowania (zbiorowy system odprowadzania ścieków komunalnych nie rozwija się zatem równolegle do rozbudowy układu wodociągowego). Rozbudowa sieci kanalizacyjnej następuje w pierwszej kolejności na obszarze gminy o większych skupiskach mieszkańców, gdzie rozbudowa ta jest uzasadniona i ekonomicznie opłacalna. W przypadku terenów, gdzie podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest nieopłacalne, instalowane są głównie bezodpływowe zbiorniki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz
Proszę wprowadzić swoje imię i nazwisko lub nazwę