Natura 2000 w Gminie Białogard

Natura 2000
Natura 2000

NATURA 2000

Z Nawina do stacji kolejowej Czarnowęsy Pomorskie prowadzi aleja o długości 1750 metrów, którą tworzą dąb czerwony, lipa drobnolistna i klon zwyczajny o obwodzie pnia od 215 centymetrów do 348 centymetrów. Orientacyjny wiek tych gatunków drzew to od około 90 lat do 140 lat. Nie zagrażają one okolicznym mieszkańcom, nie rosną w skrajni drogi, są niebywale malowniczym elementem architektury krajobrazu, zimą w naturalny sposób chronią drogę od nawiewania śniegu z okolicznych pól uprawnych.

W roku 2014 zaznaczono do wycięcia ponad 30 drzew tej alei… Kuriozalne!!! Niestety, aleja ta nie została wpisana się na listę Narodowego Instytutu Dziedzictwa, czyli nie jest prawem chroniona. Teren gminy zakwalifikowany został jako obszar chronionego krajobrazu Natura 2000 – Dorzecze Parsęty oraz Dolina Radwi, Chocieli i Chotli. W obszarach chronionego krajobrazu i pomników przyrody na terenie gminy Białogard występuje szereg obszarów o wysokich walorach przyrodniczych zasługujących na ochronę, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz
Proszę wprowadzić swoje imię i nazwisko lub nazwę